นายสิบอาวุโส ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
.
ข้อตกลง
1. ห้ามให้ผู้อื่นใช้ "รหัสผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password)" ของตัวเอง
หรือใช้ "รหัสผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password)" ของผู้อื่น เพื่อเข้าระบบ (Login)
ไม่ว่ากรณีใด ถือว่ามีความผิด

2.ระบบการศึกษาบทเรียน
1) ทำแบบทดสอบก่อนเรียน (ทำได้ครั้งเดียว)
2) อ่านเอกสารประกอบการเรียน / ดูสื่อประกอบ
3)ตั้งกระทู้ในกระดานสนทนา เมื่อเกิดข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อครู/อาจารย์ผู้สอน
4) ทำแบบทดสอบหลังเรียน (ทำได้ 10 ครั้ง คิดคะแนนครั้งที่มากที่สุด)
5) ทำแบบประเมินสื่อประกอบ แบบออนไลน์ (ทุกครั้ง...ก่อนทำการสอบเก็บคะแนน)
6) สอบเก็บคะแนน (ทำได้ 3 ครั้ง คิดคะแนนครั้งที่มากที่สุด เกณฑ์ผ่าน 60%)

3.การประเมินผล
1) เข้าทำกิจกรรมตามข้อ 2 ในแต่ละเรื่องครบทุกข้อ
2) สอบเก็บคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ จะต้องเขียน แบบคำร้องขอสอบแก้ตัวออนไลน์
3) ไม่ได้ทำการทดสอบเก็บคะแนน จะต้องเขียน แบบคำร้องขออนุญาตทดสอบออนไลน์
4) ทำกิจกรรมไม่ครบตามข้อ 2 (1-5) แต่เข้าสอบเก็บคะแนน ผลการสอบถือว่าเป็น โมฆะ

Courses 
.This course allows guest users to enter
SM00_การเตรียมพร้อมพร้อมของผู้เรียนThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
SM01_วิชายุทธวิธีThis course requires an enrolment keyInformation
SM02_วิชาอาวุธThis course requires an enrolment keyInformation
SM03_วิชาหลักยิงและตรวจการณ์This course requires an enrolment keyInformation
SM04_วิชาฝ่ายอำนวยการThis course requires an enrolment keyInformation
SM05_วิชาการปฏิบัติการพิเศษThis course requires an enrolment keyInformation
SM06_วิชาผู้นำทางทหารThis course requires an enrolment keyInformation
SM07_วิชาแผนที่และเข็มทิศThis course requires an enrolment keyInformation
SM08_วิชาครูทหารThis course requires an enrolment keyInformation
SM09_วิชาสื่อสารThis course requires an enrolment keyInformation
SM10_วิชายานยนต์This course requires an enrolment keyInformation
SM11_วิชากฎหมายทหารThis course requires an enrolment keyInformation
SM12_วิชาอุดมการณ์ความรักชาติThis course requires an enrolment keyInformation
SM13_วิชาศาสนาและศีลธรรมThis course requires an enrolment keyInformation
SM14_วิชาการรักษาความปลอดภัยThis course requires an enrolment keyInformation
SM15_วิชาภาษาอังกฤษThis course requires an enrolment keyInformation
SM16_การทดสอบที่ได้ทำการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายThis course requires an enrolment keyInformation